Fredericia i 1864

Efter den sejerrige 6. julikamp ved Fredericia, fortsatte kampene sydpå. Først efter langvarige forhandlinger sluttede de i januar 1851.

Man var straks efter 6. juli 1849 gået i gang med at renovere voldene, som knapt 15 år senere igen blev skueplads for kampe under krigen i 1864. 

I begyndelsen af februar 1864 meddeler general de Meza, at fjenden på flere steder er gået over grænsen, og der kommer herefter daglige meddelelser om kampene i Sønderjylland. Den 9. februar erklærer Lunding belejringstilstand i byen, og den 29. februar meddeles, at fjenden har sine forposter stående 1 1/2 mil fra fæstningen. Hele byen er forvandlet til kaserne. Der indbringes dagligt sårede, og al retspleje, kommunale og borgerlige forhold er suspenderet. 

Den 8. har der været træfninger ved Krybily og Haureballegard, og de danske styrker blev drevet tilbage til Stoustrup og Erritsø. 17 sårede og 1 dræbt blev bragt til lazarettet her i byen.

I et kommunalbestyrelsesmode den 15. marts oplyser borgmesteren, at han har truffet foranstaltninger til at indpakke og bortsende rådhusmalerierne og Lehmann buste. 

Man drøftede fjernelsen af monumentet for landsoldaten, men blev enige om, at det skulle blive stående. Formedelst en godtgørelse på 1 rdl. blev der trykt en proklamation sålydende: "Der har været under overvejelse, om den danske landsoldat ved Prinsens Port skulle nedtages, for ikke at Ødelægges ved fjendehånd. Fredericia kommunalbestyrelse har enstemmigt vedtaget: »Den danske Soldats æresstøtte skal betroes vore danske Soldaters Forsvar«.

Den 19. marts var fæstningen omringet af 2 østrigske brigader, Thomas og Nostitz. Indeslutningen foretoges i overværelse af feltmarskal Wrangel, kronprinsen af Preussen og fyrsten af Hohenzollern. Der kæmpedes hele dagen uden for voldene, som var sat i fuld alarmtilstand. Ved Fuglsang, Stoustrup

Under Prøjsernes belejring i 1864 sendte det tyske blad "Illustriertte Zeitung" en tegner og reporter til Fredericia. Han beretter bl.a., at han mener, at nu må voldene da blive jævnet med jorden og Landsoldaten forsvinde fra sin plads. Men heldigvis var det Østrigerne som kom ind i byen først. de gjorde honnør for "Landsoldaten" da de marcherede ind gennem Prinsens Port. De  smykkede den til 6. juli og dækkede endda indskriften på soklen da en preusisk general skulle inspicere garnisonen, for at han ikke skulle forarges.
Østrigernes indmarch ved Landsoldaten i 1864, de gjorde honnør for statuen
Diligence ved prinsens Port efter Østriger- nes indmarch. Bemærk flaget over porten!
I 1864 var Fredericia besat af østrigerne, alligevel mindes man også dette år
6. juli-slaget. På billedet ses både byens borgere og enkelte østrigske soldater
Prinsessegades nordlige ende efter bombardement i 1864