Landsoldaten 1940 til 1945

I modsætning til belejringen i 1864, hvor man besluttede, at "Den tapre Landsoldat" ikke skulle fjernes for at undgå at blive ødelagt, så blev den  beskyttet i 1944, da tyskernes besættelse af  Danmark gav risiko for beskadigelse.

Man byggede en beskyttelsesmur af mursten omkring statuen og lagde låg på. Dette har vel ikke kunnet beskytte den mod bomber, men i det mindste mod flyvende bygningsdele ved nedslag af granater eller bomber i denne del af byen.

Straks efter den 5. maj 1945 blev Landsoldaten befriet for sit skjold, og inden de sidste sten var fjernet ved soklen, blev der lagt i massevis af blomsterbuketter ved statuens fod.

På det nederste billede ses, at Prinsens Port  under denne krig blev indrettet til beskyttelsesrum for civilbefolkningen.

Med den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940, ændredes forholdene også for afholdelse af de traditionelle 6. julifester. Man måtte søge om tilladelse hvert år. Ligeledes måtte man finde sig i, at tyske soldater deltog og endog lagde kranse ved kæmpegraven og Landsoldaten.

I det store og hele blev festerne de år afholdt efter traditionerne, men med meget stor deltagelse af borgere som lagde rød-hvide buketter ved mindesmærkerne rundt i byen.

Der blev hejst flag i flagalléerne i byens gader, og såvel forretninger som private ejendomme blev smykket med røde og hvide farver. I byen fandtes næppe en tom flagstang i disse dage. I titusindvis af deltagere vandrede rundt til byens mindesmærker for at udsmykke disse med blomster og kranse.

De mange rød-hvide farver bekom ikke alle tyske soldater lige godt, men man fandt sig i det.

Den 5. juli 1943 protesterede Tyskerne dog over en dekoration i rød-hvide-blå farver som af en ung mand blev lagt ved Landsoldaten. Den blev af forskellige personer flyttet rundt fra meget ærefulde og iøjefaldende placeringer til mere diskrete steder - og tilbage igen - indtil tyskerne krævede den helt fjernet med begrundelsen, at det ikke var danske, men Royal Air Force´s farver. Et kompromis blev, at de blå blomster blev fjernet. De blev dog ubemærket sat i igen - og der sluttede den "skærmydsel".

Bissens Landsoldat blev under 2. Verdenskrig beskyttet af et muret tårn
Her "vinker" Landsoldaten med sin bøge- gren, inden de sidste sten bliver lagt og dækker monumentet i de næste godt ½ år
Fra 1944 til 1945 måtte fredericianerne undvære det stolte skue af "Den tapre Landsoldat", når de opholdt sig på og omkring pladsen
5. maj 1945 fjernedes muren og borgerne lagde straks blomster ved statuen