Afsløringen den 6. juli 1858

Forud for afsløringen var der gået nogle hektiske dage, hvor man tillige var nervøse for om den fastsatte dato kunne overholdes! Allerede i begyndelsen af juni ankom statuen fra København pr. skib til Fredericia, hvor den under stort besvær blev transporteret frem til pladsen, hvor den skulle opstilles. 

Tilbage var så leveringen af sokkelstenene fra stenhugger Kleving i Flensborg, en leverance der lod vente på sig. Efterhånden indstillede man sig på at vente med afsløringen til den 25. juli (Isteddagen), men den 24. juni om aftenen ankom den med længsel ventede sokkel med skib fra Flensborg. Også i forbindelse med denne transport frem til Prinsens Plads havde man store problemer, den mindste af sokkelstenene vejede 17.000 pund, og den største 23.000 pund. Ved at arbejde nat og dag lykkedes det at få soklen færdig, og den 3. juli om aftenen var statuen bragt på plads.
Portvagten ved Prinsens Port, ca. 1850. På pladsen med Prins Frederiks beplantning til venstre, blev statuen afsløret d. 6. juli 1858