Arrangører

6. Juli-Komiteen
I de første år var festlighederne en kontakt mellem forskellige parter, idet byrådet ofte havde større eller mindre samarbejde til flere sider. I 1854 havde de forskellige laug i byen nedsat en komité til at arrangere højtideligheden. Året 1860 deltog den nyoprettede afdeling af Våbenbrødrene i processionen, og afdelingens interesse gav sig udslag i at de kom til stå såvel som indbyder og arrangør af festen i 1865. To år senere gik Våbenbrødrene sammen med Den borgerlige Sangforening og i et spring længere frem i historien, nemlig til 1880, udtrådte Byrådet helt af arrangementet. Dette år optrådte Våbenbrødrene alene som komité og samtidig deltog den nystiftede, lokale afdeling af Forsvarsbrødrene for første gang i processionen. Året efter, i 1881 blev grundlagt et samarbejde omkring arrangementet, der varede frem til 1918, hvor De danske Forsvarsbrødre overtog arbejdet omkring 6. julifestlig- hederne og dermed dannedes 6. Juli-Komiteen som fortsat består af Forsvarsbrødrenes bestyrelse.

Gennem 90  har foreningen De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn således været hovedarrangør af den årlige mindefest. Programmet har i sin grundsubstans være det samme, men sammen med byens styre og erhvervsliv er der til stadighed sket fornyelser og tilpasninger til et moderne byliv, i de aktiviteter lom planlægges i tilknytning til det faste mindeprogram.

Der kan læses mere om De Danske Forsvarsbrødre i Fredericia på deres hjemmeside
Bestyrelsen med fruer ved kransenedlæg- ning på Jonstrups grav på Fælleden 2006
Bestyrelsen består i 2008 af:
Formand Johannes Lund Jensen
Næstformand Leif Nielsen
Kasserer Erik Mouridsen
Sekretær Peter D. Gade
Skydeudvalg/redaktør John Thomasen

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Engelbrecht
Paul Nielsen
Erik V. Petersen
Peer E.H. Petersen