Indsamlingen

Initiativ til et sejrsmonument

Verdens første monument over den ukendte soldat har stået i Fredericia siden 6. juli 1858. Allerede i juli 1849 fødtes ideen til et mindesmærke for Fredericia-slaget, og få dage efter slaget udsendte en monumentkomité en opfordring til at tegne subskription på et bidrag, der højest måtte være 1 mark, således at så mange som muligt havde råd til at deltage i rejsningen af et monument i Fredericia. 

Dele af subskriptionen lød, ifølge "Dagbladet", tirsdag den 6. juli 1858, således: 
" Den sjette julis og dens heltes ihukommelse bør ikke være overgivet alene til sagnets og krønikens ord. Det danske folk vil have trang til at indvie ved et synligt taknemmelighedstegn den ærens mark for Fredericias volde, der er gennemvædet af dyrebart blod. Og et mindesmærke, rejst på dette sted, vil ikke blot være et talende vidne om dagens hæder og medborgeres tak, men det vil stå for Danmarks og for Nordens mænd i samtid og eftertid som påmindelse om, at kun sandhed, ret og ærlighed skulle have fremgang, fred og hjemsted i Norden".

Opfordringen blev efterkommet, og der samledes ind til mindesmærket over hele landet. Helt naturligt var Fredericia blandt de købstæder der gav mest, nemlig 213 rigsdaler (Rd) mens Kolding gav 97 Rd. og Vejle 80 Rd.. Går man udenfor amtet placerer Helsingør sig fint med indsamlede 614 Rd. mens København ligger på en 1. plads med 1.464 Rd. I bunden kan nævnes Odense med 11 Rd, Århus med 12 Rd., men endnu værre så det ud mht. Aalborg, der intet gav til landsindsamlingen! Monumentkomiteen kunne i stedet glæde sig over indsamlede beløb uden for landets grænser: Færøerne gav 66,5 Rd., danske beboere på St. Croix og St. Thomas 200 Rd., og endelig fra danskere i fire engelske provinsbyer 114 Rd.
Udsigt mod havnen fra Oldenborgs Bastion. Udsnit af akvarel 1861
Byens borgere samlede ind til et monument over "Den tapre Landsoldat" i 1849. Udsnit af H.J. Hammers maleri fra 1871
Reetableret voldanlæg i Fredericia, ca. år 2000. "Den ærens mark for Fredericias volde, der er gennemvædet af dyrebart blod", som man beskrev den i 1849