Et afgørende udfald

Den 6. juli 1849 blev en afgørende dag for Fredericias skæbne og den senere udvikling..

Byen var som det vil være bekendt for mange, anlagt som fæstningsby i 1650. Med det formål at forsvare denne del af landet. 

Fredericia fik sine første privilegier og købstadsrettigheder af Frederik III den 15. dec. 1650, til trods for at anlæggelsen først var påbegyndt året før. Det var derfor en ufærdig fæstning på "Bersodde", der fik navnet "Frederiksodde" efter Kongen, medens Dronningen, Sophie Amalie, gav navn til fæstningsværkerne på Strib Odde: "Sophieodde".
Frederiksoddes forbillede var det hollandske fæstningssystem, og i projektet indgik også et kanalsystem med kajgader, således at militære forsyninger kunne indskibes under en evt. belejring. Da fæstningen også, efter Kongens planer, skulle blive hovedstad i Danmark, blev kanalerne på papiret forsynet med kongelige navne, ligesom holmene mellem kanalerne blev reserveret til opførelse af administrationsbygninger som det kendes i dag i København. Endelig blev gaderne anlagt efter et fæstningssystem, nemlig i skakbrætmønster og dermed skærende hinanden i rette vinkler.

Fra 1657 til 1697 skulle de endnu ufærdige fæstningsværker stå deres første prøve, idet svenske tropper, under ledelse af Kong Carl X Gustav med sin hærfører, feltmarskal Carl Gustav Wrangel, stormede Frederiksodde. Angrebet lykkedes, og fæstningens huse og voldanlæg måtte gennemgå et kæmpe reetableringsarbejde.

Indtil udbruddet af den 1. Slesvigske Krig i 1848 indgik voldanlægget i byens daglige liv og brug, med deraf følgende skiftende vedligeholdelsestilstand. 

Det var under denne krig, at det berømte udfald fandt sted, som senere gav inspiration til, at man ville rejse en statue over "Den Tapre Landsoldat"

Læs mere om blandt andet baggrunden og udfaldet under ovenstående punkter

Fæstningens og byens grundlægger, Frederik III
Byen blev anlagt i 1650 som fæstning og med plan om at gøre den til hovedstad. På kortet fra 1722 havde man stadig forhåbninger om at lave "Nordens Venedig" i Fredericia
Svenskernes storm på fæstningen 1657