Kongelige besøg

Gennem hele historien har kongehuset involveret sig i markeringen af sejren i 1849. De første år deltog man ind i mellem i markeringer som blev afholdt i København. &. Juli komiteen havde flere gange inviteret kongehuset til Fredericia, men først i 1939 ved den nye havns indvielse deltog medlemmer af kongehuset i selve festligholdelsen, i det Christian X, og Dronning Alexandrine, deltog i markeringen samt i indvielse af den nye Vesthavn.

6. juli 1945 besøg af Kronprins Frederik
Denne dags højdepunkt var besøget af Kronprins Frederik (IX), der var indbudt til den første 6. julifest efter den tyske besættelse.

Kl. 10.30 ankom Kronprins Frederik i bil til Rådhuset i Vendersgade, hvor han blev modtaget af en jublende menneskemasse.

Ved en forfriskning i byrådssalen holdt borgmester Ingvard Arent en velkomsttale, hvorefter man begav sig ud på Rådhuspladsen. Under mængdens jubel skridtede Kronprinsen derefter politikorpset af og tog plads i processionen. Denne satte sig i bevægelse mod Krigergraven med de mange faner samt Kronprinsen og forsvarsminister Ole Bjørn Kraft i spidsen.

6. juli 1949 besøg af Kongeparret
Ved dette jubilæum sattes alle sejl til for at festligholde de 100 år samt besøget af landets nye Kongepar Frederik IX og Dronning Ingrid. Kongen havde som tidligere nævnt besøgt Fredericia som Kronprins den 6. juli 1945 men efter faderen, Christian Xs, død i april 1947, var det som konge han i 1949 atter skulle møde fredericianerne. Udover Kongeparret blev indbudt Dronning Alexandrine samt tronfølgerparret, Prins Knud og Prinsesse Caroline- Mathilde, men ingen af de tre sidstnævnte deltog.

En kongetribune 1949
Til de mange forberedelser hørte opstillingen af en "Kongetribune" foran Hotel Landsoldaten. Arbejdet med opførelsen af tribunen samt udsmykningen blev overladt til lokale håndværkere, og tribunen fremstod med en baldakin med røde og hvide striber samt en lys bagvæg, hvorpå blev anbragt rigsvåbenet og kongekronen. Gulvet blev belagt med røde kokosløbere, tribunen var omkranset af fire høje flagstænger og endelig blev der placeret blomsterkasser langs balustraden. 

På den nærliggende Danmarksport blev der foretaget en omfattende udsmykning. Denne bestod af egeguirlander, røde og hvide blomster, samt skjold med kongekrone og initialer for 6. juli. Facaderne ind mod byen og ud mod banegården blev udsmykket ens og ved hver side rejstes to 12 meter høje flagstænger. holdt tale fra rådhusbalkonen

6. juli 1974 - 125 årsfesten
Dette år var Fredericia by arrangør af festlighederne, der indbefattede et besøg af regentparret, Dronning Margrethe og Prins Henrik. Samtidig kunne Den katolske Menighed fejre 300 års jubilæum i fæstningsbyen. Endvidere afholdtes Nordiske Dage med deltagere fra de nordiske lande, og endelig skulle Dronningen den 7. juli afsløre en buste af sin fader, Frederik IX, på Ryes Kaserne. 

Den kongelige familie ankommer.
Præcis kl. 9.15 gled Kongeskibet Dannebrog, ledsaget af syv flådefartøjer, ind i Vesthavnen, hvor en stor folkemængde havde ventet på kajen i timevis og i silende regn for at modtage Dronningen, Prinsen, Kronprinsen samt Prins Joacim

Alle de kongelige skrev i byens gæstebog, hvori Kong Frederik IX og Dronning Ingrid indskrev sig den 6. juli 1949. Besøget sluttede med Dronningens besigtigelse af J.V. Sonnes maleri, der viser danske soldaters erobring af en fjendtlig artilleripark ved Hejse Kro den 6. juli 1849.
Kl. 10.15 kørte de kongelige til Krigergraven, hvor Dronningen nedlagde en krans. Derefter fortsattes til Landoldatpladsen for at aflægge et kort besøg i officerslokalerne i Hovedvagten.

Efter besøget tog de kongelige plads på en tribune opsat udenfor Hotel Landsoldaten for at overvære processionen.

6. juli 1999 - 150 årsfesten
Også i dette jubilæum deltog Kongehuset i en stor del af festprogrammet. Dronningen og Prinsen deltog blandt andet ved mindehøjtideligheden ved Krigergraven, de gik med i processionen derfra og til Landsoldatpladsen, hvor de overværede talen og kanonsalut.  derfra videre til det Gamle Rådhus og senere på dagen deltog de i festmiddagen i teltet ved Hannerup skov, hvor de blandt andet af 6. Juli-kommiteen fik overrakt hver sin særudgave af bogen om 6. julifesterne.
Kong Christian X og dronning alexandrine deltog som de første fra Kongehuset i festligholdelsen af 5.-6. juli ved Landsoldaten i 1939
Kronprins Frederik nedlægger en krans ved Kæmpegraven i forbindelse 6. julifesten 1945
Kong Frederik IX og Dronning Ingrid med prinsesserne, på balkonen ved Landsoldaten ved  6. juli 1949
Dronning Margrethe og HKH Prins Henrik med de to prinser deltog ved Landsoldaten 6. juli i 1974
Dronning Margrethe og HKH Prins Henrik med de to prinser på vej til tribunen på Hotel Landsoldaten den 6. juli i 1974
Dronning Margrethe og HKH Prins Henrik deltog også i 6. festernes 150 års jubilæum ved Landsoldaten i 1999