Statuen Landsoldatens tilblivelse

Konkurrencen
I starten af 1850 lå det klart, at der var skaffet økonomisk baggrund for rejsning af et monument, og den 19. februar 1850 sendte monumentkomiteen en henvendelse til billedhuggerne Jerichau og Bissen med anmodning om at udfærdige forslag til et sejrsmonument i Fredericia

Den 19. februar 1850 modtog billedhuggerne Jerichau og Bissen en henvendelse fra komiteen om at indsende skitser og forslag til et sejrsmonument i Fredericia. Imidlertid tyder meget på, at man allerede da havde haft forhandlinger med Bissen, men at man for en ordensskyld også måtte spørge Jerichau. H.W. Bissen bragte to forslag på bane, nemlig guden Uffe hin Spage samt en landsoldat, sidstnævnte blev fremstillet i flere udgaver i modelform før den endelige udformning. Jerichaus bidrag blev en skitse af den nordiske krigsgud Thor kampfærdig til forsvar, samt en tegning af et basrelief: "Fremstormen af de danske landsoldater mod en fjendtlig skanse".

Som bekendt blev det Bissens forslag, der valgtes, og i juli måned 1850 var arbejdet gået i gang. I marts 1851 kunne en model i halv størrelse udstilles, og kunstnerens søn, Vilhelm Bissen, medvirkede ved fremstillingen, idet han udførte soldatens gevær og sabel. I december 1852 stod statuen i dobbelt naturlig størrelse færdig til støbning i bronze, et arbejde der blev overdraget den anerkendte C.F. Holm. Arbejdet foregik de kommende år, og i foråret 1857 kunne den færdige statue udstilles i Charlottenborgs gård, hvor publikum, mod betaling til fordel for arbejdet, kunne beundre H.W. Bissens værk.

Bissens model til Landsoldatens hoved
Sagnhelten Uffe. Et tidligt forslag fra Bissen til et monument over Den tapre Landsoldat