Minder om Landsoldaten

Gennem årene har interessen for den historiske dato givet sig udslag i fremstilling af genstande til erindring om 6. julislaget. Særligt omkring runde eller halvrunde jubilæer har salget været stort af souvenirs i form af f.eks. platter, krus, mønter, emblemer og glas i forskellig stil og materiale. Krigergraven og mindesmærkerne har været de foretrukne motiver, ikke mindst statuen Landsoldaten.

Jubilæumsmønter
6.julimedaljer (jubilæumsmønter) udgivet i et samarbejde mellem Trekantens Møntsamlerforening og 6. julikomiteen, er fremstillet i sølv i et antal af 500 til en pris af 100 kr. og i bronze i 2000 eksemplarer til en pris af 20 kr.( Avers: H.W. Bissens Landsoldat. Revers: Det danske våben på et sværd, omgivet af en egekrans, hvorpå er anbragt det norske og islandske våben til venstre og det svenske og finske til højre. Omskriften er: "Brødre i Nord - ej kun i ord". 2 eksemplarer er fremstillet i guld og kan ikke købes. Disse skal være en gave til regentparret. Medaljen måler 40 mm i diameter, og blev fremstillet hos Sporrong A/S Stockholm-København. Omtalt i pressen den 7. 4., og samme sted kunne man læse, at sølvmønten var udsolgt 18.4.74. Tegnet af fotohandler Poul Bergis, Fredericia (formand for møntsamlerforeningens bestyrelse, samt medlem af Forsvarsbrød./ 6. julikomiteens best.).

Glaspokal
Også i 125-året fremstilledes forskellige souvenirgenstande til salg i byens butikker. Til disse hørte "6.  Juli-jubilæums- pokalen" fremstillet hos Holmegaard Glasværk. En isenkræmmer lod fremstille 250 nummererede eksemplarer med en gengivelse af statuen Landsoldaten samt teksten: "125 år / 1849, 6. Juli 1974/ Fredericia" i 24 karat guld. En glassliber fra Holmegaard gav hver pokal et nr. og køberen kunne tillige, mod betaling, få sine initialer slebet i pokalen. Det forholdsvis lille antal af pokalen blev hurtigt udsolgt, og nr. 1 blev overdraget Fredericia Museum som en historisk genstand. Samtidig med salget havde isenkræmmeren i ugen omkring 6. juli en særudstilling af Holmegaard glas dvs. omkring 200 stykker kunst som normalt befandt sig i Det danske Hus i Paris samt i Helsingfors. 

Platter
Til de kvalitetsmæssige platter hører de, der er fremstillet på Den Kongelige Porcelæns Fabrik i København. Efter Industriudstillingen i 1888 har virksomheden udsendt en mængde mindeplatter, bl.a. om Treårskrigen og til disse hører 6. juli-platterne i Fredericia. Her er gengivet en enkelt platte.

1898: "31. juli 1778 - 1898"
Fremstillet i 50-året for starten på Treårskrigen 1848-50, dvs. i 1898. Motiv: Statuen Landsoldaten. Indskrift: "J.P. Schmidt Jun. 31. Juli 1778 1998". Under Landsoldaten: " Cigar, & Tobaksfabrikker Flensborg Fredericia". Platten er ikke en egentlig jubilæumsplatte, da den 31. juli er firmaet I.P. Schmidts grundlæggelsesdato i Flensborg året 1778. Fabrikat, kunstner og antal er ikke opgivet. Dia.: 20,5 cm.

Andre genstande
Der er fremstillet utallige former for
souvenirs med Landsoldaten som motiv i statuens 150 år. Det være sig flasker, askebægre, lyseduge, emblemer, metalplaketter, papirknive, vaser og meget andet.

Derudover har firmaer brugt statuen i deres logoer og som produktnavne på for eksempel saltsække, øl og bitter.

6. juli programmer
Programmotiv på forsiden har altid haft Landsoldaten som et element. Den i nutiden anvendte folder, der bringer de to sange: "Du stolte sten på gravens grønne tue" samt: "Kongernes Konge", har sin baggrund i en tradition, der går tilbage til festernes begyndelse, nemlig i form af et omdelt sangblad. Dette har været anvendt flere steder, f.eks. ved talerstolen i Fuglsang Skov, ved Kæmpegraven (fra 1967 omtalt som Krigergraven) samt ved Landsoldaten. Folderen idag har tillige et program for begivenhederne den 5. og 6. juli, hvilket først er blevet praksis efter 1949, da der dette år kun blev bragt de to ovennævnte sange. Til gengæld var der i 1949 et jubilæumshefte med de mange programpunkter i 100-årsfesten. 10 år tidligere, i 1939, blev gengivet et program på folderens bagside, men dette omfattede kun det store arrangement i forbindelse med Kong Christian Xs indvielse af Vesthavnen den 6. juli. Når man i mange år har kunnet undvære et udleveret program, skyldes det måske det næsten uændrede arrangement år for år, samt at byens aviser bragte både annoncer og omtale af den årlige fest.
Statuette udført på Hjorths Fabrik
Jubilæumsmønt, 1974
Glaspokal, 1974
Jubilæumsplatte, 1898
Glasaskebæger, med firmalogo
Smykkeskrin, ca. 1900