Monumenter

Traditionelt har man gennem årene benyttet markeringsdagene den 5. og 6. juli til at afsløre monumenter især over personer som havde tilknytning til udfaldet i 1949, men også andre mindesten er blevet afsløret netop på disse datoer. Her nævnes blot et udvalg

Relieffet på Kæmpegraven 6. juli 1853
Allerede i marts 1850 udsendtes en opfordring til tegning af bidrag til et værdigt monument over de mange faldne i Kæmpegraven. Man opfordrede til at give 1. mark til indsamlingen. Et år senere, i marts 1851, gik H.W.Bissen i gang med arbejdet, et basrelief, som han gjorde færdigt den 15. august 1851. Derefter blev det overladt bronzestøber C.F. Holm i København at udføre relieffet til opsætning på Kæmpegraven i Fredericia. Bissens egen titel på relieffet var: "Soldater, som begrave deres faldne kammerat". Selve gravhøjen blev også etableret dette år, da graven efter den forløbne periode var sunket. Gravhøjens indramning kom til at bestå af en 50 meter lang, 14 meter bred og 1,6 meter høj mur af lyse granitkvadre. Først senere, i 1857, blev de faldnes navne indhugget

General Bülows buste 6. juli 1859
En komité blev nedsat i 1858 for at rejse et mindesmærke over lederen af udfaldet, general F.R.H. von Bülow, i Fredericia. Den 16. juli 1858 udsendtes den officielle indbydelse til indsamlingen, og den 23. samme måned skrev amtmand Lehmann til Bissen for at få oplyst prisen på en buste. Bissen oplyste, at prisen på en buste som Ryes ville være omkring 2000 rdl.
Ret hurtigt, i slutningen af august samme år, gik subskriptionen så godt, at amtmanden meddelte Bissen at denne kunne påbegynde arbejdet uden større risiko. Allerede i december havde man passeret 6.000 Rdl. Busten blev afsløret på 10-årsdagen, den 6. juli 1859. Afsløringen fandt sted på en måde der var tilrettelagt efter nøjagtig de samme planer som Landsoldatens afsløring året før. 

Olaf Ryes monument 1876
I 1874, ved 25-års festlighederne, fremkom ideen til et varigt minde over general Olaf Rye. De Danske Vaabenbrødres overbestyrelse i København, samt militære og civile repræsentanter fra Fredericia, gik sammen om opgaven. Billedhugger Andreas Poulsen indvilgede i at udføre en bronzebuste på en granitsokkel, leveret fra Norge, efter H.W. Bissens buste på Olaf Ryes gravsted i København. Placeringen blev fastlagt, og i marts 1876 blev et fundament gjort klar, således at afsløringen kunne finde sted den 6. juli på 27-års dagen for slaget. Imidlertid var der vanskeligheder med slibningen af sokkelstenen således at afsløringen måtte udsættes til den 20. august. Mere end 4000 mennesker overværede begivenheden.

Lundings Monument 1899
Et højdepunkt på 50-årsdagen for udfaldet var afsløring af et minde sat over byens kommandant ved 6. julislaget, oberst Niels Christian Lunding. Denne dygtige ingeniørofficer fik på kort tid genrejst en fæstning til sin fulde højde. Monumentet på Dronningens Bation blev afsløret under salutering af kanoner og hurraråb. Omsider, 50 år efter slaget, havde byens kommandant N.C. Lunding fået sit hædersminde.


Ryes monument på Ryes Plads
Bülows monument på Bülows Plads
Lundings monument på Fredericia Vold