Landsoldatpladsen

Den nok mest benyttede plads i Fredericia til markering af særlige arrangementer og mødested for byens borger og de mange turister må uden tvivl være pladsen omkring "Den tapre Landsoldat". Pladsens udseende  har gennem årene undergået stadige forandringer, tilpasset tidens trend og almindelig behov for omlægninger og vedligehold af beplantninger, hegn og bænke.

Her har turister gennem 150 år valfartet til, for med beundring og hovedet lagt tilbage, at betragte dette både smukke og i sin art, enestående monument.

Her har "kanonfotograferne" med hovedet dækket under det sorte klæde på de gamle glasplade-fotoapparater, taget deres mange billeder af borgere og turister.

Her har avlsbrugerne i de første ca. 100 år, efter statuens afsløring,  hver dag drevet deres kreaturer forbi, morgen og aften, for at flytte dem ud på markerne.

Her har postvogne, gæstevogne, avlsbrugere og varetransporter af alle arter, med hestevogne og med de første "Automobiler", passeret forbi for at benytte byens, indtil 1935, eneste udfaldsvej i denne bydel.

Pladsen har hvert år siden 1858 være en væsentlig del af rammen om de traditionsbundne højtideligheder omkring 5. og 6. juli. Den er pladsen for koncertmusik til 6. juli og regimentets markering af kongelige fødselsdage og de nyere blomsterkon- kurencens vinderafsløringer 5. juli de seneste år.

Det er på denne plads, at byens studenter hvert år, uanset vejret, fejrer eksamen ved at danne ring og syngende danse omkring Landsoldaten.

Landsoldaten lægger også, hvert år, plads til Valdemarsdagens uddeling af nye flag og faner.

Landsoldatpladsen i aftenbelysning 2007
Landsoldatpladsen i morgenlys 2007
Landsoldatpladsen med feststemning 2007