Programmet for 2008

Det store program for 5. og 6. julifesterne med særlig markering af "Den tapre Landsoldats" 150årsdag, er nu på plads. 

5. juli
Kl. 12.00  Vagtstyrke i gamle uniformer stilles (ved Landsoldaten)
Kl. 13.00 Marinehjemmeværnsfartøjer anløber Gl. Havn
Kl. 13.00  Bustur til skanserne omkring Fredericia 
Kl. 15.30 6. juli slaget 1849 – guidet vandretur på Fredericia Vold
Kl. 15.45 6. juli Garden marcherer gennem byen
Kl. 16.15
Indvielse af De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn nye fane
Kl. 16.30 Præmieoverrækkelse i blomsterkonkurrencen 
”Blomster Cup 2008”
Kl. 17.00 Koncert på Landsoldatpladsen ved 6. juli Garden
Kl. 18.00
De Nordiske flag hejses på Landsoldatpladsen af personel fra Hjemmeværnet.
Kl. 18.05
Kranselægning ved Landsoldaten ved: · Garnisonen, · 6. juli Komiteen og · Hjemmeværnet
Kl. 19.00 Koncert i Trinitatis Kirke med bl.a. Slesvigske Musikkorps
Kl. 19.00 Koncert ved Landsoldaten med Fredericia Concertband
Kl. 19.00
Mindehøjtidelighed ved General Rye.s mindehøj på Nordre Kobbelvej
 Kl. 20.00 Koncert ved Krigergraven med Fredericia Jernbaneorkester
Kl. 20.15
Kranselægning ved Krigergraven: · Garnisonen, · 6. juli Komiteen og · Hjemmeværnet
Kl. 20.30
Tappenstreg fra Krigergraven til Landsoldaten med Fredericia Jernbaneorkester
Kl. 20.45 Koncert ved Landsoldaten med Fredericia Jernbaneorkester
Kl. 21.00
Mindegudstjeneste i Garnisonskirken, Sct. Michaelis Kirke ved sogne- og garnisonspræst Peter Østergaard Jacobsen
Kl. 22.00
Der blæses retræte fra Fredericia vold til nedtagningen af flag på Landsoldatpladsen
Kl. 22.03
Fakkeltoget afgår fra Landsoldaten ledsaget af Slesvigske Musikkorps og 6. juli Garden
Ca. kl. 23
Fakkeltoget ankommer til Bülows Plads. Fra balkonen på Meldahls Rådhus taler byens æresgæst sejleren Jesper Bank 
Aftenen afsluttedes ved formanden for 6. juli Komiteen.

6. juli
Kl. 06.30 Kanonsalut fra Prins Georgs Bastion (27 skud)
Kl. 06.30 Gammel Vagt stilles ved Landsoldaten
Kl. 07.00
Reveille Med Slesvigske Musikkorps og en styrke fra Garnisonen, fra Landsoldaten gennem byen tilbage til Landsoldaten
Kl. 08.00 Dannebrog hejses over Prinsens Port
Kl. 08.15
Borgmester Uffe Steiner Jensen lægger krans på Sct. Michaelis kirkegård
Kl. 08.30 Gratis morgenkaffebord i Kirkestræde
Kl. 09.00 – 14.00 Lydfortællinger fra 1849 i teltet i Kirkestræde
Kl. 09.30 Formiddagskoncert i Trinitatis Kirke med musik fra 1800 tallet
Kl. 10.45
Processionen afgår fra Bülows Plads i sørgemarch til Krigergraven
Ca. kl. 11.15
Processionen ankommer til Krigergraven. Her synges ”Du stolte Sten…” – derefter taler hærprovst Ole Brehm Jensen, hvorefter der synges ”Kongernes Konge…”
Ca. kl. 11.35 Afmarch fra Krigergraven til Landsoldaten
Ca. kl. 11.55
Ankomst til Landsoldaten – her vil der være følgende:· Politisk tale ved undervisningsminister Bertel Haarder · Afsløring af mindeplade ved Oberst I.J. Bager· Tale ved Fredericias borgmester, Uffe Steiner Jensen
Ca. kl. 12.15 Processionen afgår fra Landsoldatpladsen til Bülows Plads
Ca. kl. 12.25
Processionen ankommer til Bülows Plads – her taler fra balkonen på Meldahls Rådhus:· Garnisonskommandant, oberst I. J. Bager for General Bülow· Direktør fra Statsforvaltning Syddanmark, Ninna Wurtzen for Hendes Majestæt Dronningen· Formanden for 6. juli Komiteen afslutter
Efterm. 6. juli frokost for byens borgere i telt på Axeltorv
Kl. 13.00 Skattejagt på Volden starter fra Bülows Plads
Kl. 14.30 Byvandring anno 1849 udgår fra Bülows Plads
Kl. 21.30 Historisk koncert – en usædvanlig musikoplevelse der står i nær forbindelse med Landsoldaten. Et værk skrevet af Henrik Rung i 1850, et såkaldt koncertdrama der fik navnet ”Slaget ved Fredericia” med tekst af Carl Ploug. Værket vil blive opført  i Trinitatis Kirke. Se præsentation af stykket her.
Kl. 23.00 Dagene afsluttes med et stort festfyrværkeri fra Fredericia Vold for enden af Prinsessegade
Vagtstyrke i gamle uniformer fra 5.6 kl.12
Grevinde Sussi overrækker præmier
De Nordiske flag hejses kl. 18
DFBs krans lægges kl. 18.10
6. juli Garden på Landsoldatpladsen
Kanonsalut fra Volden, 6. juli kl. 6.30
Landsoldat-kasketter og rød-hvide buketter