Beskrivelse af statuen

Udtrykket

Set i historiens lys var den menige soldat som motiv for et sejrsmonumentet et utrolig heldigt valg. Statuen fremtræder i en uniform model 1848, dvs. 1842 modellens chakot er afløst af en felthue, og de lange frakkeskøder er forsvundet. Soldaten har anbragt sin venstre fod på en erobret morter, og geværet holder han i venstre hånd, mens den højre hilser med en bøgegren. Netop en sådan hilsen benyttede de hjemvendende soldater, da de den 6. juli kom hjem fra slagmarken. 

Model til Landsoldaten
Flere personer er gennem årene blevet udnævnte til "Landsoldatens fader" dvs. at have stået model til Landsoldaten. Noget helt konkret foreligger ikke, men een person er der ikke tale om. Landsoldatens ansigt ligner det danske ideal, men en teori går på, at Bissen har ladet sig inspirere af Zeus fra Otricoli i Vatikanet. 

En anden modelteori er maleren Johan Thomas Lundbye, der deltog i treårskrigen, men omkom ved en vådeskudsulykke allerede i 1848. Noget helt sikkert foreligger derfor ikke.
Om figuren i sin helhed, menes det at husmand Christian Christiansen, Tybjærglille, blev kaldt op til Frederik VII og fik at vide, at han skulle have lommepenge og ny mundering. Kongen fortalte, at årsagen var, at han skulle stå model til Landsoldaten. I taknemmelighed herover opkaldte Christiansen sin datter efter Kongen, idet hun kom til at hedde Anna (dagens navn den måned hun blev født) Frederikke (efter Frederik VII) Christiansen.

Christian Christiansen deltog som veteran i festlighederne på 50-års dagen i Fredericia i året 1899, og det fortælles, at han gik en runde omkring Landsoldaten, hvorefter han udbrød: "Så stor har jeg aldrig været."

Også i Fredericia har det været tillagt en person, at denne havde stået model til statuen nemlig kancelliråd, sparekassedirektør Alexander Jacobsen. Denne var medlem af De danske Forsvarsbrødres bestyrelse, og han havde rent faktisk en vis lighed med Landsoldaten.

Montering
Det smukke mindesmærke er en 3,75 m høj bronzestatue. Den står på et 2,5 m højt granitfodstykke og bærer indskriften: 
"6. juli 1849"
Statuen fremstår som den menige ukendte soldat klædt i uniform model 1848.

Soklen som statuen står på blev leveret fra stenhugger Kleving i Flensborg. Den mindste af sokkelstenene vejer 17.000 pund og den største 23.000 pund, så det har været noget af en opgave at få dem transporteret fra havnen til bestemmelsesstedet.

Statuen er placeret i centrum af en cirkelrund plæne afgrænset af granitsten. I randen af plænen er der omkring statuen anbragt 6 morterer, hvoraf de to skulle være erobret fra de slesvigholstenske belejringsstyrker.

Landsoldaternes hilsen, med en løftet bøgegren
Statuens bagside
Statuen på sin søjle