Udfaldet den 6. Juli 

Forberedelserne

Den 5. juli stod de opmarcherede tropper på etablerede alarmpladser ved voldene nær det sted hvor udfaldet skulle finde sted. Vejret op til den 6. juli havde været præget af regn, men nu var det en dejlig sommeraften. Kl. 1, den 6. juli tidligt om morgenen skulle udfaldet finde sted. En kilde giver et stemningsbillede: 
"Det var en smuk, stille sommernat, fuldmånen skinnede klart fra den dybe, mørkeblå himmel, en svag luftning blæste fra nord, men formåede ikke at sprede den lette tåge, der lå over enge og marker. Hele naturen åndede fred og stilhed".

En anden kilde giver dette billede af stemningen:
"Det havde den 5. juli været en dejlig sommeraften. Månen stod blodigrød på himlen, men, da det var i de lyse nætters periode, stod den lavt, og dens lysmængde var ikke stor. Forud for slagdagen havde det i længere tid regnet næsten daglig, så at luften var svanger af fugtighed. Da tiden til udfaldet kom, var månen gået ned. Det var nat, så at man næppe kunde se mere end 20-30 skridt foran sig, og kun i nordost sås en let rødlig lysning, der bebudede dagens komme"

Styrkeforholdet
Styrkeforholdet mellem de to parter var i store træk følgende:
General Bülows
styrker udgjorde 18 batailloner, 4 eskadroner 48 kanoner og ½ espignolbatteri samt ingeniørkommandoer - ialt ca. 20.000 mand. Dertil kom, at der i Fredericia fandtes 6. Reservebataillon, 2., 4., og 5. Forstærkningsbataillon samt 2. Forstærkningsjægerkorps, hvilket med fæstningsartilleriet udgjorde noget over 4000 mand.

Overfor disse styrker havde fjenden følgende:
- general von Bonins belejringsstyrker ved Fredericia, 14.000 mand
- general Prittwitz i egnen ved Århus, 22.000 mand
- general Wynecken i Sundeved, 22.000 mand
Til trods for en overløbers oplysninger til fjenden om danske aktiviteter op til den 6. juli, foretoges der ikke troppe- bevægelser til støtte for von Bonins belejringsstyrke på de 14.000 mand. Disse kom således til at stå alene overfor de ca. 20.000 danske tropper. Von Bonins styrke udgjorde 14 batailloner, 10 eskadroner og 46 kanoner.

Slagets gang
Om eftermiddagen den 5. juli fik afdelingerne tilstillet følgende ordre for udfaldet:"... kl. 1 nat den 6.juli udføres følgende:
- Avantgarden rykker ud gennem Kongens Port og poternen (en udfaldsport, idag hvor Nørre Port er beliggende, forf.) ved Dronningens Bastion.
- Ryes Brigade rykker langs stranden ud af fæstningen.
- Schleppegrells Brigade rykker senere ud af Kongens Port og poternen.
- Moltkes Brigade rykker senere langs stranden ud af fæstningen.
Når de danske styrker rykkede mod nord for at møde fjenden, skyldes det, at der mod vest var etableret en oversvømmelse til forsvar.
Til trods for en omhyggelig planlægning fra general Bülows side, var der sket en mangelfuld disposition, som måske kostede faldne og sårede. Udfaldets første styrker var som nævnt Avantgarden samt Ryes Brigade. Disse tropper manglede totalt kendskab til forholdene og terrænet omkring fæstningen, da de kom fra henholdsvis Als og Århus.
Tropperne havde ikke nogen let start, da månen var gået ned, det var nat og sigtbarheden ringe. De seneste dages regn havde tillige gjort kornmarkerne, lige udenfor fæstningen, besværlige at passere.

Tidspunkter for træfninger og afgørende slag den 6. juli:
- kl. 1.00: udfaldet startede efter ordre fra overgeneral Frederik Rubeck Henrik von Bülow
- kl.. 3.30: forfølgelsen af den slagne slesvig-holstenske hær begyndte, da disse måtte opgive et sidste modangreb.
- kl. 4.00: Treldeskansen faldt.
- kl. 6.00: batterierne ved Møllebugten blev erobret.
- kl. 20.00: de sidste danske soldater vendte tilbage til fæstningen.

Kampen om Treldeskansen - general Ryes fald
Denne skanse, på fronten mod nord, var ukendt af Rye og først under udfaldet fik han en orientering om at skansen var færdig men dog ikke armeret. Der er tvivl om, hvorvidt Rye havde planlagt at omgå skansen, men styrker angreb flere gange med mange dræbte og sårede til følge. Generalen gav derpå ordre til videre fremrykning forbi skansen, og længere fremme fandt der hårde kampe sted. Det var herunder, at general Rye ved solopgang omkring kl. 3, først fik hesten skudt under sig og derefter selv faldt.

Først efter endnu nogle angreb og med en samlet styrke på 1000 mand, lykkedes det at indtage Treldeskansen. Forsvaret udgjordes af fire officerer samt 200 underofficerer og menige.
Morgenstemningen ved Fredericia den 6. juli 1849 under det afgørende udfald
Poternen ved den nuværende Nørreport, hvorfra en del af tropperne rykkede ud
1.Reserve-Jægerkorps stormer slesvig-holstenernes venstre fløjbatteri nord for Hybby Lund, 6. juli 1849
Stormen på Treldeskansen den 6. juli 1849
Olaf Rye på slagmarken den 6. juli 1849
Den faldne Olaf Ryes handske